Cán bộ - Giới thiệu

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

TS. VƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0935.724272

Email:vthuyspdn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

NCS. TRẦN PHAN HIẾU

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0982.993885 

Email: tranphanhieu82@yahhoo.com

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

TS. DƯƠNG ĐÌNH TÙNG

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0936.154841 

Email: duongdinhtungtr@gmail.com

 

 

 

 

  

 

 

NCS. TRẦN PHAN HIẾU

Điện thoại: 0982.993885 

Email: tranphanhieu82@yahhoo.com

 

 

 

 

 

  

 

ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Điện thoại: 0983.800607

Email: beconoki@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

   

ThS. NGUYỄN HẢI NHƯ

Điện thoại: 0949.440750 

Email: nguyenhainhu1409@gmail.com

 

 

TS. ĐINH THỊ PHƯỢNG

Điện thoại: 0982.640520 

Email: noraininthesteppe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.S. NGUYỄN DUY QUÝ

Điện thoại: 0976.315689 

Email:nduyquy@gmail.com

              

 

ThS. TẠ VĂN VIỄN

Điện thoại: 0913.416012

Email: tavienbg@gmail.com

 

 

BỘ MÔN ÂM NHẠC

 

 

 

 

NCS. TRƯƠNG QUANG MINH ĐỨC

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0935.784899 

Email: truongquangminhduc@gmail.com

 

 

 

 

 

  

 

 

GV. NGUYỄN VĂN HẢO

Điện thoại: 0903.519044

Email:nguyenvinhhao@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ThS. PHAN THỊ QUỲNH LAM

Điện thoại: 0169.5369556

Email:lamoboe@gmail.com

 

 

 

 

 

  

 

 

ThS. HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG

Điện thoại: 0934.974540

Email:hoangdinhphuongdhspdn@gmail.com     

 

 

 

 

 

 

 

ThS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Điện thoại: 01234.979376 

Email: thuphuong81@gmail.com

 

 

 

 

 

  

 

ThS. NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

Điện thoại: 0909838575

Email: lequyensp4@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

GV. NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Điện thoại: 0983.812538 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

NCS: NGUYỄN HOÀNG TỊNH UYÊN

ĐIỆN THOẠI: 0968.666661

tinhuyen.dhspdn@gmail.com

 

 

 

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

  

 

 

TS. VƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

Chức vụ: Trưởng bộ môn

 Điện thoại: 0935.724272

Email:vthuyspdn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

      

NCS. HỒ THANH HẢI

Điện thoại: 0918.633283 

Email:thanhhaidhsp1988@gmail.com

 

 

 

 

  

 

THƯ KÝ - GIÁO VỤ

 

 

 

NGUYỄN THỊ LIÊN

Điện thoại: 0511.3841935

Email:liengdct@gmail.com

 

 

 

Chân dung triết gia
Ankara escort
Thư viện sách
Trang sinh viên
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang online : 2
Hôm nay : 1
Tổng lượt truy cập : 44303