Hội nghị - Hội thảo - Nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
                KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                         Số: 01 /TB-KH                

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2013

       

 THÔNG BÁO SỐ 1
V/v tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH   
Năm học 2013 - 2014

     Kính gửi: - Toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa       

                        - Ban cán sự các lớp, BCH Liên chi đoàn và BCH các Chi đoàn

                        - Toàn thể sinh viên trong khoa 

 Thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Sư phạm về tổ chức Hội nghị SVNCKH, Khoa GDCT tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm học 2013-2014. Hội nghị là cơ hội để sinh viên phát huy khả năng tự học, nghiên cứu, sáng tạo, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, chia sẻ thông tin khoa học để góp phần nâng cao hiệu quả học tập. Để Hội nghị Sinh viên NCKH được tổ chức tốt, Ban chủ nhiệm khoa thông báo hoạch, nội dung như sau:   

1. Đối tượng tham gia và Giảng viên hướng dẫn

 

- Sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của khoa GDCT (Lưu ý: sinh viên không sử dụng đề tài khoá luận tốt nghiệp để làm đề tài NCKH).

 - Tất cả giảng viên trong Khoa, hoặc giảng viên đến từ các đơn vị liên kết đào tạo đều có thể hướng dẫn sinh viên NCKH theo lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy mình.  

2. Chủ đề Hội nghị 

Khuyến khích sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu có trọng tâm, chọn lọc, mang tính thực tiễn. Nội dung nghiên cứu gắn với chuyên ngành đào tạo, các phân môn trong từng chuyên ngành hoặc nội dung liên ngành được đào tạo ở Khoa. Ngoài ra sinh viên có thế nghiên cứu các nội dung thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học chính trị. 

3. Kế hoạch thực hiện 

  3.1. Đăng kí đề tài 

 - Từ tháng 09 – trước 20/10/2013 sinh viên chọn đề tài, tìm giáo viên hướng dẫn. 

- Lớp trưởng nộp danh sách sinh viên NCKH (có xác nhận của giảng viên chủ nhiệm),   và Phiếu đăng ký NCKH của sinh viên (có xác nhận của giảng viên hướng dẫn) về khoa trước ngày 20/10/2013. BCN khoa sẽ căn cứ vào danh sách đăng kí của sinh viên để phân công (hoặc mời) giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên làm đề cương chi tiết, nộp đề cương về khoa (có xác nhận của giảng viên hướng dẫn) trước ngày 25/11/2013. Tuần cuối tháng 11/2013 khoa sẽ tổ chức góp ý đề cương chi tiết đề tài NCKH cho sinh viên.   

3.2. Triển khai kế hoạch nghiên cứu 

 - Sinh viên thực hiện đề tài NCKH bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Trường hợp gặp những khó khăn lớn hay phải ngừng nghiên cứu, yêu cầu sinh viên báo cáo với GV chủ nhiệm để có hướng xử lí.

- Các công trình tham gia Hội nghị sinh viên NCKH phải hoàn thành và nộp về khoa trước ngày 10/03/2014 (Khoa sẽ có thông báo sau)    

  3.3. Thời gian tổ chức Hội nghị: dự kiến vào tuần cuối tháng 03/2014. 

 3.4. Giải thưởng:  

 01 giải nhất; 01 giải nhì

 02 giải ba và các giải khuyến khích

Những đề tài đạt giải sẽ được nhà trường cấp giấy khen và phần thưởng. Đề tài đạt giải nhất, giải nhì sẽ được Khoa chọn tham gia Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường. Nếu đạt giải ở Hội nghị cấp Trường, đề tài sẽ được chọn tham gia Hội nghị SV NCKH toàn quốc tổ chức tại trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng (dự kiến vào tháng 04/2014).

4. Một số qui định chung về nội dung và hình thức trình bày đề tài NCKH

 

 download tại đây!

Chân dung triết gia
Ankara escort
Thư viện sách
Trang sinh viên
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang online : 1
Hôm nay : 1
Tổng lượt truy cập : 44303