Thông báo

Kế hoạch tổ chức Sinh hoạt đầu năm và đón tân sinh viên khóa 2015

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
 
Đà Nẵng, ngày 7 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH 
SINH HOẠT ĐẦU NĂM & ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 2015
 
 
I. Mục đích, ý nghĩa:
     Sinh hoạt đầu năm & Đón tân sinh viên khóa 2015, là hoạt động nằm trong chương trình công tác năm học 2015 -2016 của khoa Giáo dục chính trị. Đây là dịp Khoa phát động phong trào thi đua năm học trong toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên. 
     Đồng thời, nhằm tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và phong trào đoàn - hội năm học 2014 -2015. Đặc biệt chào đón các tân sinh viên khóa 2015 bước vào ngôi nhà chung Giáo dục chính trị.
     Sinh hoạt này cũng góp tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa thầy và trò, giữa các thế hệ sinh viên, giữa sinh viên các ngành đào tạo trong khoa; nhằm tạo không khí phần khởi chào năm học mới. 
II. Thời gian, địa điểm, thành phần: 
     1. Thời gian: (dự kiến) 19h00 đến 21h00, ngày 17 tháng 10 năm 2015
     2. Địa điểm: Hội trường A5 - Trường ĐH Sư phạm
     3. Thành phần:
         · Khách mời: Đại diện Đảng uỷ và BGH; Đại diện các khoa, phòng chức năng; Đại diện BCH Đoàn trường.
         · Đại diện Cựu sinh viên; các tổ chức đoàn thể và cán bộ viên chức, sinh viên khoa GDCT.
 
III. Nội dung
 
Thời gian                 Nội dung   
  
1. Từ 18h00 - 19h00 Đón tiếp khách mời tại VPK   
                                Sinh viên sinh hoạt tại Hội trường   
2. Từ 19h00 - 19h10       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu   
3. Từ 19h10 - 19h25 Phát biểu của Trưởng khoa   
4. Từ 19h25 - 19h30 Phát biểu sinh viên   
5. Từ 19h30 - 19h35 Khen thưởng sinh viên   
6. Từ 19h35- 21h00         Giao lưu văn nghệ   
7. 21h00                         Bế mạc  
 
IV. Tổ chức thực hiện
     1. Chi đoàn cán bộ xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ (Thầy Đức).
    2. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo sinh viên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ được phân công.
     3. Thầy cô Tổ Âm nhạc hỗ trợ chuyên môn cho các lớp 
     4. Công đoàn thực hiện công tác hậu cần (Cô Hương)
     5. Trang trí, khánh tiết, giấy mời (Thầy Quý)
     6. Dẫn chương trình (Thầy Đức - Cô Quyên)
V. Kinh phí
     · Trang trí, khánh tiết:          500.000
     · Khen thưởng sinh viên:  1.000.000
     · Nước uống, phục vụ: 500.000
       Tổng:                          2.000.000
P. Trưởng khoa
(Đã kí)
 
 
ThS. Trần Phan Hiếu
 
Chân dung triết gia
Ankara escort
Thư viện sách
Trang sinh viên
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang online : 1
Hôm nay : 1
Tổng lượt truy cập : 44303