Thông báo

Thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Khoa Giáo dục Chính trị                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ……..o0o…….                                          ------------o0o------------
Đà Nẵng, ngày 12  tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2015 – 2016

                 Kính gửi:     -  Cán bộ, giảng viên trong khoa
                                 -  Sinh viên lớp 12SGC
     Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của trường Đại học Sư phạm năm học 2015 - 2016, Ban chủ nhiệm khoa thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp 12SGC như sau: 

1. Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp:

     (Theo Quy định thực hiện Quy chế 43 của Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN tại Công văn số 264/QĐ-ĐT ngày 19/10/2010 của Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN)

- Là sinh viên năm thứ tư (tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên), điểm trung bình chung tích lũy tính đến cuối học kỳ 6: từ 2,5 trở lên.

- Có đăng ký làm khóa luận, đề cương nghiên cứu đã được Khoa thông qua.

2. Kế hoạch, thời gian:  

- Từ 15/09 – 15/10/2015: sinh viên tự chọn đề tài và giảng viên hướng dẫn; nếu chưa chọn được gv hướng dẫn, sinh viên nộp tên đề tài về khoa, Ban chủ nhiệm khoa sẽ phân công gv hướng dẫn. Ngày 15/10/2015 lớp nộp danh sách sinh viên đăng ký làm khóa luận và Phiếu đăng ký của sinh viên về khoa (cô Liên nhận)

- Từ 15/10/2015 – 15/11/2015: xây dựng đề cương chi tiết; sinh viên nộp đề cương chi tiết về khoa trước ngày 20/11/2015.

- Tuần 16 (từ 23 - 29/11/2015) khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ đề cương chi tiết. Sau khi đề cương được thông qua, sinh viên tự triển khai kế hoạch nghiên cứu.

- Tuần 26 - 27 (từ 01/02 – 14/02/2016: nghỉ Tết Nguyên Đán (2 tuần). 

- Tuần 28: sinh viên chuẩn bị cho công tác thực tập sư phạm 

- Tuần 29 – 34 (từ 22/02 đến 03/04/2016): sinh viên đi thực tập sư phạm (6 tuần)

- Từ tuần 35 – 37 (từ 04/04 đến 20/04/2016: sinh viên viết, hoàn chỉnh khóa luận; nộp khóa luận về khoa trước ngày 24/04/2016. 

- Bảo vệ chính thức: tuần 39 (Từ 02-08/05/2016).

3. Tổ chức thực hiện: BCN khoa cùng với các tổ bộ môn phối hợp với Khoa Lý luận chính trị, Khoa Kinh tế chính trị (Trường ĐH Kinh tế) – ĐHĐN tổ chức thực hiện kế hoạch trên.

4. Yêu cầu: BCN khoa yêu cầu GV chủ nhiệm lớp 12SGC phổ biến, triển khai kế hoạch này đến tất cả sinh viên để tổ chức thực hiện. 

  Trân trọng !
                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

                                                                         
                                                                                            TS. Vương Thị Bích Thủy
 
Chân dung triết gia
Ankara escort
Thư viện sách
Trang sinh viên
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang online : 1
Hôm nay : 1
Tổng lượt truy cập : 44303