Thông báo

Thông báo Kế hoạch tổ chức hội nghị NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phú
       ……..o0o…….                                                                                                                          ------------o0o------------

                                                                                     Đà Nẵng, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 
THÔNG BÁO SỐ 1
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN 
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
          Kính gửi:  Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa
 
     Thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Sư phạm về tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH, Khoa GDCT tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2015-2016. Hội nghị là cơ hội để tất cả sinh viên phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, chia sẻ thông tin, tri thức khoa học để góp phần nâng cao hiệu quả học tập. Để Hội nghị sinh viên NCKH của khoa được tổ chức tốt, Ban chủ nhiệm khoa thông báo kế hoạch như sau:  
     1. Đối tượng tham gia và Giảng viên hướng dẫn
          - Tất cả sinh viên thuộc các ngành đào tạo của khoa Giáo dục chính trị.
          - Tất cả giảng viên trong Khoa, hoặc giảng viên đến từ các đơn vị khác đều có thể hướng dẫn sinh viên NCKH theo lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của mình.  
     2. Chủ đề Hội nghị
      Khuyến khích sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn với chuyên ngành đào tạo, hoặc nội dung liên ngành. Sinh viên có thế nghiên cứu các nội dung thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học chính trị, Giáo dục Âm nhạc. 
 
     3. Kế hoạch thực hiện
         3.1. Đăng kí đề tài và giảng viên hướng dẫn
     - Từ ngày 05/09/2015 – 05/10/2015 sinh viên chọn đề tài, tìm giảng viên hướng dẫn. Lớp trưởng nộp danh sách sinh viên NCKH (có xác nhận của giảng viên chủ nhiệm), và Phiếu đăng ký NCKH của sinh viên (mẫu ở vpk, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn) về khoa trước ngày 05/10/2015.
     - Sinh viên làm đề cương chi tiết, nộp đề cương về khoa (có xác nhận của giảng viên hướng dẫn) trước ngày 20/10/2015, khoa sẽ tổ chức cho sinh viên bảo vệ đề cương chi tiết trước 28/10/2015; khoa nộp danh sách các đề tài được chọn về Phòng Khoa học trước 30/10/2015; khoa và nhà trường không giải quyết các đề tài bổ sung sau thời gian này.
          3.2. Triển khai kế hoạch nghiên cứu
     - Sinh viên thực hiện đề tài NCKH bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Trường hợp phải dừng nghiên cứu, yêu cầu sinh viên báo cáo với GV chủ nhiệm để có hướng xử lí.
     - Các công trình tham gia Hội nghị sinh viên NCKH phải hoàn thành và nộp về khoa trước ngày 25/03/2015 (Khoa sẽ có thông báo sau)   
          3.3. Thời gian tổ chức Hội nghị: dự kiến vào giữa tháng 04/2015.
          3.4. Giải thưởng:  01 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích. Những đề tài đạt giải sẽ được nhà trường cấp giấy khen và phần thưởng, được chọn tham gia Hội nghị SV NCKH Trường ĐHSP (dự kiến tổ chức vào tháng 05/2016)                 
     4. Một số qui định chung về nội dung và hình thức trình bày đề tài NCKH
          4.1. Về nội dung: gồm các phần sau:  
     - Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; nội dung nghiên cứu. 
     - Nội dung: các chương 1, 2...: Các kết quả nghiên cứu đạt được (các kết quả nghiên cứu đạt được, tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả…). 
     - Kết luận và khuyến nghị: Nêu kết luận rõ ràng, ngắn gọn, đưa ra những khuyến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu.
     - Danh mục tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự a,b,c…).
     - Phụ lục (nếu có).
          4.2. Hình thức trình bày
     - Đánh máy đề tài trên một mặt giấy A4; trình bày ngắn gọn, rõ ràng; số thứ tự của trang ở chính giữa lề trên, Font chữ Unicode cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword, dãn dòng 1,5 lines; căn lề: trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 2cm. Đề tài   không dài quá 50 trang. Báo cáo tóm tắt dài không quá 5 trang được trình bày theo dạng bài báo 
     - Các phần, mục, tiểu mục phải được phân rõ và đánh số thứ tự.  
     - Các hình vẽ, bảng, ảnh, sơ đồ minh hoạ cần đánh số thứ tự kèm theo chú thích 
4.3. Về trang bìa: Bìa (đóng giấy cứng) và trang phụ bìa ghi rõ các thông tin sau:

                                                                                           ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

                                                              TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

                                                               KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Tên đề tài:

Người thực hiện: 
Thuộc nhóm ngành: (*) 
Lớp:                                    Khoa: 
Người hướng dẫn: 
Đà Nẵng (năm)
(*) XH2a: Ngôn ngữ, Văn học, XH2b: Xã hội học, Lịch sử, Triết học, Thể thao, Văn hoá, Phòng chống tệ nạn, GD: Khoa học giáo dục, NLN: Nông lâm ngư nghiệp, UT-MT: Công nghệ thông tin, Công nghệ SH, Môi trường
 (Xem thêm http://qlkh.ued.vn/?cat=12)
     Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu các GV chủ nhiệm lớp phổ biến Thông báo này đến sinh viên để tổ chức thực hiện tốt.  
 

      Trân trọng !

 

 

 

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA
    (Đã ký)
 
                                                                         
                                                                      TS. Vương Thị Bích Thủy
 

 

Chân dung triết gia
Ankara escort
Thư viện sách
Trang sinh viên
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang online : 1
Hôm nay : 1
Tổng lượt truy cập : 44303