Thông báo

Thông báo: (V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng)

      ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHSP – ĐHĐN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          CHI ỦY – CHI BỘ KHOA GD CHÍNH TRỊ            
    Số: 04-TB/CB
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2013
 

THÔNG BÁO
(V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng)  

Liên chi đoàn khoa Giáo dục chính trị đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú (có danh sách kèm theo) đề nghị chi bộ xem xét phát triển Đảng. Theo hồ sơ của các tập thể lớp, chi đoàn, liên chi đoàn, những đoàn viên nói trên đều đã hội đủ các tiêu chuẩn để chi bộ xem xét phát triển Đảng. Tuy nhiên, để bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai và công bằng, chi ủy xin thông báo và đề nghị toàn thể giảng viên, sinh viên trong khoa phản ánh, chia sẻ thêm với chi ủy những phát hiện, nhận xét, đánh giá của mình đối với từng đoàn viên nói trên về các mặt: 

- Phẩm chất, ý chí, bản lĩnh chính trị, động cơ phấn đấu vào Đảng, 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

- Việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện, 

- Đạo đức, lối sống, quan hệ với mọi người, 

- Tinh thần xây dựng tập thể (tổ, lớp, chi đoàn…)  

Ý kiến đóng góp phải bảo đảm trung thực, khách quan, phản ảnh trực tiếp với các đ/c trong chi ủy (đ/c Vương Thị Bích Thủy – Bí thư, đ/c Trần Phan Hiếu – phó bí thư, đ/c Zơ Râm Duy – ủy viên) hoặc gửi vào hộp thư: chibogdct@yahoo.com (chú ý ghi rõ họ tên, đơn vị) trong thời gian từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 23 tháng 10 năm 2013. Những ý kiến này sẽ được chi ủy tiếp nhận và xem xét một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc và sẽ là những thông tin quý giá giúp chi bộ bảo đảm và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.  
Trân trọng cảm ơn! 
 
STT Họ và tên Năm sinh Quê quán Chi đoàn
1 Nguyễn Duy Thông 1991 Quỳnh Phụ - Thái Bình 10STQ
2 Trần Dương Vi Thảo 1992 Hội An - Quảng Nam 10SGC
 
                                                                                     TM. Chi ủy
                                                                               Bí thư
      (Đã ký)
 
 
   Vương Thị Bích Thủy
Chân dung triết gia
Ankara escort
Thư viện sách
Trang sinh viên
Thư viện ảnh
Thống kê

Đang online : 1
Hôm nay : 1
Tổng lượt truy cập : 44303